SREDA, 9.12.2020

SREDA, 9.12.2020

Danes je bil v Domu zopet naporen dan in sicer » pozitivno« naporen. Urejali in razplinjevali smo posamezne sobe naših stanovalcev, ki se bodo tekom jutrišnjega in podjutrišnjega dne preselili nazaj v svojo sobo, v svoj dom. Hkrati so potekale preselitve stanovalcev, katerih sobe so bile očiščene in dezinficirane pretekla dneva. Selitve res potekajo postopoma, počasi in potrebujejo veliko mero strpnosti – strpnosti zaposlenih in strpnosti stanovalcev. Prosimo tudi za strpnost svojcev. Vsak morda » izgubljeni« ( založen ) kos perila se bo našel in prišel v prave roke. Vse osebne stvari/ oblačila je namreč potrebno ponovno preprati, invalidske vozičke in ostale medicinske pripomočke je potrebno iz izstopa »rdeče cone« ponovno obrisati z razkužilnimi sredstvi, stanovalca varno premestiti v svojo sobo ipd. Resnično imajo zaposleni sedaj še veliko dela in povedati moramo, da so v to delo vključeni kar zaposleni vsi v Domu.
Včerajšnje testiranje stanovalcev je pokazalo še tri pozitivne izvide, zato so se trije stanovalci začasno še preselili v » rdečo cono«. Želimo si, da do praznikov ali vsaj do konca leta (coronskega leta ) zaključimo s to obširno » rdečo cono« in se pripravimo na bolj normalno življenje v Domu. Včeraj in danes opravljeni »hitri testi« pri določeni skupini zaposlenih niso pokazali nobene okužbe. Naslednje večje testiranje zaposlenih je napovedano zopet za ponedeljek.

Okužbe, panika, strah se umirjajo; zavedamo pa se , da še ni vse končano. Pripravljeni smo na spopadanje z okužbo in vem, da bomo ob manjšem tempu zdržali tudi do cepljenja.

Stanka VAUH
direktorica

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Na glavno vsebino