SREDA, 18.11.2020

SREDA, 18.11.2020

Včeraj je bilo odvzetih zopet 14 vzorcev brisov naših stanovalcev. Brisi so bili posredovani v laboratorijsko obdelavo. Izvidi so pokazali trinajst (13) negativnih rezultatov in enega ( 1 ) pozitivnega. Stanovalec s pozitivnim izvidom se je danes nastanil v » rdečo cono » Doma, iz »rdeče cone« pa se danes na oddelek vrača en

( 1 ) stanovalec. Skupno je danes v » rdeči coni »  doma 33 stanovalcev – enako kakor včeraj.

V včerajšnjem zapisu dnevnih novic smo pomotoma zapisali, da je v » rdeči coni« Doma 32 stanovalcev, bilo pa jih je dejansko 33. Za napako se opravičujemo.

 Danes so bili odvzeti brisi vsem dvanajstim ( 12 ) stanovalcem v gospodinjski skupini Zarja in še dvema ( 2 ) stanovalcema, ki sta bila v stiku s pozitivno osebo ( eden v bolnišnici, eden v Domu ).

V bolnišnici sta dva stanovalca, vendar ne zaradi COVID-a. Stanovalec, ki je bil hospitaliziran včeraj, je prejel danes ponoči v Dom tudi negativen izvid;  kakšen bo izvid po hospitalizaciji oziroma  vrnitvi iz bolnišnice se ne da napovedati. Vemo, da lahko do okužbe pride v Domu, med prevozom, v bolnišnici…skratka, virus je prisoten.

Po informacijah naše domske zdravnice asist. Zdenke Koželj Rekanović, dr. med. spec. druž. medicine lahko zapišemo, da iz Doma starejših Na Fari še ni bil noben stanovalec hospitaliziran zaradi okužbe s SARS-Cov-2. Vsi stanovalci so oskrbljeni v Domu, kjer imajo vsa potrebna sredstva za lajšanje bolezni, opremo in strokovno pomoč. Nekateri stanovalci so popolnoma brez simptomov, lažji potek bolezni je pri petih ( 5 ) stanovalcih.

Zaradi izolacije je odsotnih 6 zaposlenih. Včeraj ni bil odvzet bris nobenemu zaposlenemu, ker tudi niso bili izkazani nobeni znaki okužbe. Enaka situacija je danes.

Pri svojem delu imajo zaposleni v Domu na razpolago vso potrebno osebno varovalno opremo in verjamem, da jo uporabljajo v polni meri in seveda pravilno. 

Stanka VAUH, direktorica

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Na glavno vsebino