PETEK, 20.11.2020

PETEK, 20.11.2020

Prejeli smo delne včerajšnje rezultate odvzetih brisov, ki so pokazali večje število stanovalcev z okužbo SARS-CoV-2 iz t.i. » sive cone«. Okužba se je pokazala kar pri 30 stanovalcih in vsi stanovalci so bili brez simptomov. V Domu bomo sedaj uredili
» rdečo cono« tudi v 1. nadstropju Doma. Za vse stanovalce je poskrbljeno z vidika osnovne in zdravstvene oskrbe. Od izbruha okužbe v Domu pa do danes je ozdravelo že 6 stanovalcev Doma.
Počutje stanovalcev spremlja zdravstveno negovalno osebje ob možnosti štiriindvajset urnega sodelovanja domske lečeče zdravnice asist. Zdenke Koželj Rekanović, dr. med. spec. druž. med. . Vsem, ki bodo ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja potrebovali bolnišnično zdravljenje, bo le-to vsekakor zagotovljeno. Sodelujemo tudi z zdravniki / specialisti iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Stanje v Domu ima zdravstveno negovalno osebje pod nadzorom.
Svojci lahko informacije o zdravstvenem stanju svojega sorodnika- stanovalca Doma – dobijo pri domski lečeči zdravnici, o samem počutju stanovalca pa lahko prejmejo informacije s strani zaposlenih v zdravstveno negovalni službi Doma.

Danes je bilo odvzetih še 9 brisov stanovalcev in enega zaposlenega. V naslednjih dneh lahko pričakujemo umirjanje širjenja okužb v Domu in čimprejšnjo ozdravitev stanovalcev s sedaj izkazanimi pozitivnimi rezultati testov. Štirje stanovalci, ki so sedaj v »rdeči coni« se tudi v ponedeljek vračajo v svoje sobe.

Za jutrišnji dan sem zaprosila našo delovno terapevtko Matejo Pipuš, da pride v Dom in vzpostavlja video klice s svojci in s tem razbremeni zdravstveno negovalno službo. Zopet se je izkazala pripadnost Domu, pripadnost stanovalcem in skrb za njihovo počutje. Mateja, hvala.

Stanka VAUH, direktorica

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Na glavno vsebino