PETEK , 06.11.2020

PETEK , 06.11.2020

V » rdeči coni« Doma starejših Na Fari je trenutno sedem ( 7  ) stanovalcev. Dva ( 2 ) stanovalca imata lažje simptome ( rahlo povišana temperatura, rahel kašelj ), pet ( 5 ) stanovalcev ne kaže  simptomov. Za te stanovalce skrbi posebna ekipa v turnusu 12 ur. V » rdeči coni« imajo sedaj tudi že vzpostavljen telefon 02 82 40 920   int. št. 309.

V » sivi coni » je trenutno sedemnajst (17)  stanovalcev. Pravkar bodo odvzeli brise še trem

( 3 ) stanovalcem, ki pa  bodo sedaj tudi premeščeni v » sivo cono«.  

Včeraj odvzeti brisi stanovalcema so pokazali negativen rezultat.

» Siva cona » v gospodinjski skupini » Mavrica« je zaključena. Testi stanovalcev in zaposlenih na tem oddelku so že pred dnevi pokazali negativen rezultat.

Včerajšnji odvzeti brisi so trem ( 3 ) zaposlenim izkazali negativen rezultat , enemu ( 1 ) enemu zaposlenemu pa pozitiven, ki pa ni izkazoval prav nobenih znakov okužbe.

 Pravkar se v Domu sprejemajo navodila s strani NIJZ o nadaljnjih testiranjih stanovalcev in zaposlenih.

 Na prošnjo po izposoji prikolice/avtodoma je bil velik odziv in vsem se iskreno zahvaljujemo za izkazano pripravljenost ponuditi pomoč. Ob sodelovanju CZ Prevalje in obrtnika s Prevalj se bo namestil manjši kontejner, kjer se bodo lahko zaposlene pripravile za delo v » rdeči coni«.

Hvala vsem za pripravljenost in pokazali ste veliko SRCE.

Stanka VAUH, direktorica

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Na glavno vsebino