OBVESTILO SVOJCEM

OBVESTILO SVOJCEM

Dom bo za obiskovalce odprl svoja vrata v četrtek, 7.maja 2020. Obiski bodo omejeni na eno zdravo osebo – ožjega svojca.

V Dom se bo lahko vstopilo le po predhodni prijavi pri socialni delavki Doma ( Marjeti Štrekelj), ki bo napovedane obiske razporedila po urniku.

Za obisk  se lahko prijavite vsak delovni dan ( ponedeljek- petek )  od 8.do 9.ure in od 14.do15.ure na tel. 02 82 40 920 int, 211 ali e-naslov: marjeta.strekelj@ds-nafari.si

Število obiskov bo zaradi upoštevanja vseh varnostnih ukrepov omejeno.

Obiski se bodo vršili vsak dan med 9.00 in 12.00 uro ter v popoldanskem času med 14.00 in 17.00 uro vse dni v tednu, seveda le ob predhodni prijavi in vpisu na urnik obiskov.  Brez prijave in vpisa na urnik obiska ne bo mogoče realizirati.

Še vedno se držimo strogih varovalnih ukrepov – vse za naše stanovalce.

Sprejela vas bo diplomirana med. sestra ali zdravstveni tehnik, ki bo za ta dan pooblaščena za sprejem obiskovalcev.  Svojec, ki ga nameravate obiskati,  vas bo pričakal v naši »Brinjevki« ( dvorana Doma ).

Pred srečanjem se boste morali razkužiti, nadeti osebno varovalno opremo ( masko ) in odložiti svoje stvari na mizo, kjer boste tudi izpolnili obrazec in prejeli vsa potrebna navodila.  Stvari in predmete, ki jih boste želeli predati stanovalcu bodo prisotni zdravstveni delavci ( diplomirane sestre ali zdravstveni tehniki) razkužili in jih bo stanovalec lahko odnesel v sobo po končanem obisku.  Obiski bodo omejeni na pol ure ( 30 minut). Po vašem odhodu moramo v skladu z navodili NIJZ in MZ prostor prezračiti, razkužiti in pripraviti za naslednji obisk.

Vnos hrane, sadja, sladkarij oz. vseh živil še vedno ni dovoljen.

Veselimo se srečanja z vami in vas naprošamo za razumevanje, potrpljenje in seveda imamo veliko željo, da upoštevate navodila prisotnih strokovnih delavcev.

Skupaj bomo zmogli!

Stanka VAUH, direktorica

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.