Družini prijazno podjetje

POLNI CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Dom starejših Na Fari spada v generacijo 2016 podjetij, javnih ustanov, združenj in nevladnih organizacij vključenih v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje. Implementirali in sicer uspešno, smo 13 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Osnovni certifikat smo prejeli 12. 5. 2017, saj so bili naši zastavljeni ukrepi uspešno vpeljani.

 

Z implementacijo trinajstih ukrepov smo v triletnem obdobju in sicer od maja 2017 do maja 2020 zaposlenim omogočili primerno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, saj smo na ta način zvišujemo motivacijo, produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih in pripadnost Domu. Pri svojem delu upoštevamo načelo normalizacije, timskega dela, individualnega načrtovanja in usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.

 

Po triletnem obdobju implementacije ukrepov je ve letu 2020 sledila končna revizija celotne implementacije. Po dveh vmesnih poročilih, končnem poročilu in pozitivnem revizijskem  poročilu  je Revizijski sveta 15. oktobra 2020 izda sklep o podelitvi

 

POLNEGA CERTIFIKATA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE.

 

Kot imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje lahko Dom starejših Na Fari uporablja modri logotip, ki ga bomo ponosno uporabljali na promocijskim materialih, dopisnih listih, kuvertah javnih objavah prostih delovnih mestu.

 

Kljub trenutnim razmeram, ki so za zaposlene še posebej težke, se trudimo, da bi se naši zaposleni na delovnim mestih počutili kar se da dobro in bi v največji možni meri lahko usklajevali družinsko življenje s poklicnim. Polni certifikat se bomo trudili ohranjati z implementacijo novih izbranih ukrepov za naslednje triletno obdobje.

Pripravila: Milena Jelen

 

PRAVILNIK O IZVAJANJU UKREPOV (pdf)

ZLOŽENKA (pdf)

Na glavno vsebino