Kontakt

kontakt

JAVNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD
Dom starejših Na Fari

Na Fari 50, 2391 PREVALJE
Tel. : +386 (0)2 82 40 920
Faks: +386 (0)2 82 40 913
E-pošta: dom.prevalje@siol.net

Matična številka: 1602608000
Davčna številka: 79096298
ID za DDV: SI 79096298
TRR: 01100 – 6030308934 odprt pri UJP Slovenska Bistrica
RECEPCIJA TEL: (0)2 82 40 920
Dežurna sestra GSM: 031 / 322 514
Spletna stran: www.ds-nafari.si

DIREKTORICA:
Stanka VAUH

Tel.: (0)2 82 40 912
GSM: 041/624-164
E-pošta: stanka.vauh@ds-nafari.si

VODJA V – VODJA SPLOŠNE KADROVSKE SLUŽBE:
Milena JELEN

Tel: (0)2 82 40 920 int.:202
E-pošta: milena.jelen@ds-nafari.si

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE:
Petra OSERBAN

Tel: (0)2 82 40 920 int. 204 in (0)2 82 40 982
E-pošta: petra.oserban@ds-nafari.si

KADROVIK, POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
Maja ČREŠNIK

Tel: (0)2 82 40 920 int.:209
E-pošta: maja.cresnik@ds-nafari.si

SOCIALNI DELAVKI:
Marjeta ŠTREKELJ
in Petra JAMNIK KOBOLT
Tel: (0)2 82 40 920 int.:211
E-pošta: marjeta.strekelj@ds-nafari.si
E-pošta: petra.kobolt@ds-nafari.si

VODJA III. – VODJA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE:
Jana POTOČNIK

Tel: (0)2 82 40 920 int.:208
GSM: 041/364-923
E-pošta: jana.potocnik@ds-nafari.si

VODJA VII – VODJA PREHRANE IN DISTRIBUCIJE:
Vesna ŠART

Tel.: (0)2 82 40 920 int.326
Tel.: (0)2 82 40 920 int.212
E-pošta: vesna.sart@ds-nafari.si

VODJA VI – VODJA TEHNIČNE SLUŽBE:
Karli PŠENIČNIK

Tel.: (0)2 82 40 920 int.325
GSM: 031/674-991
E-pošta: karli.psenicnik@ds-nafari.si

DELOVNA TERAPEVTKA:
Martina TRSTENJAK in Mateja Pipuš

Tel.: (0)2 82 40 920 int.203 ali int.215
E-pošta: martina.trstenjak@ds-nafari.si
E-pošta: mateja.pipus@ds-nafari.si

STROKOVNA SODELAVKA (javna naročila, kakovost, varno delo):
Metka APOHAL

Tel: (0)2 82 40 920 int: 207
E-pošta: metka.apohal@ds-nafari.si

FIZIOTERAPEVTKA:
Irena MORI

Tel.: (0)2 82 40 920 int.: 203
E-pošta: irena.mori@ds-nafari.si

RAČUNOVODSTVO – BLAGAJNA:
Mateja SLODEJ
in Helena LESKOVEC KOZEL
Tel.:(0)2 82 40 920 int.206
E-pošta: mateja.slodej@ds-nafari.si
E-pošta: helena.leskovec@ds-nafari.si

POMOČ NA DOMU:
Maja Črešnik

Tel.: (0)2 82 40 920 int.209
GSM: 041/654-885
E-pošta: maja.cresnik@ds-nafari.si

FRIZERSKE STORITVE:
Polonca Buhvald
Tel.:
(0)2 82 40 920 int.205

Na glavno vsebino