Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Doma starejših Na Fari, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.ds-nafari.si/.

Dom starejših Na Fari se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi https://www.ds-nafari.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA; Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A in 189/21 – ZDU-1M).

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom  na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA,
ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Z vtičnikom “dostopnost” obiskovalcem spletišča omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletne strani lahko s pomočjo vtičnika povečajo ali pomanjšajo pisavo, spletišče nastavijo brezbarvno (v sivinah), nastavijo visok ali negativni kontrast, svetlo ozadje, nastavijo povezave tako, da so podčrtane ali pisavo tako, da je lažje berljiva.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče Doma starejših Na Fari je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Doma starejših Na Fari nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Objavljene vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:

  • skenirani dokumenti in obrazci v obliki PDF zapisa,
  • letna poročila,
  • organigram Doma starejših Na Fari,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov.

Za Dom starejših Na Fari bi prilagoditev vseh delno- ali neskladnih vsebin, glede na to, da so te vsebine namenjene zelo ozkemu krogu zainteresiranih in z upoštevanjem notranje organiziranosti in vrsto dejavnosti, ki jo opravljamo, predstavljala nesorazmerno breme in tudi znatni finančni zalogaj. Do sedaj pri nobeni od vsebin na spletni strani Doma nismo zaznali težav z dostopnostjo. Trudimo se, da bi bile naše vsebine dostopne za vse ljudi. Vsem zainteresiranim omogočamo, da nas kontaktirajo in se z vsebinami spletišča, ki zanje niso dostopne, seznanijo na drug način.

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2. 12. 2016, str. 1) sprejemamo na e-naslovu dom.prevalje@siol.net. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

 

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:

Inšpekcija za informacijsko družbo

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.ijs@gov.si

O inšpekciji za informacijsko družbo:
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-javni-sektor/o-inspektoratu/inspekcija-za-informacijsko-druzbo/

 

Priprava izjave o dostopnosti
Izjava je bila pripravljena 23. 9. 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana in dopolnjena 15. 6. 2022.

 

Na glavno vsebino