ČETRTEK, 05.11.2020

ČETRTEK, 05.11.2020

Četrtek nam je po včerajšnjem testiranju dvaindvajsetih ( 22 ) stanovalcev prinesel 5 stanovalcev z okužbo SARS-CoV-2. Sedaj je v Domu skupaj 7 stanovalcev z okužbo in bodo nastanjeni v t.i. » rdeči coni«, ki se nahaja v pritličju objekta Dom starejših Na Fari. Prostore nam je odstopil ZD Ravne na Koroškem in sicer so to prostori,  kjer se je izvajala fizioterapija.

V teh prostorih imamo na voljo 22 postelj. Svojce  o prvih okužbah stanovalcev ter o nadaljnjih protokolih seznanja socialna delavka Doma Marjeta Štrekelj iz GSM številke 051 – 401 -013 in  je na tej številki tudi dosegljiva med 7.00 in 15.00 uro.

Danes smo vzeli brise še dvema ( 2 ) stanovalcema, ostale stanovalce opazujemo in spremljamo njihovo zdravstveno stanje ter počutje. Ob vsaki morebitni spremembi bomo nemudoma vzeli bris ostalim stanovalcem. Vse aktivnosti in odvzemi brisov se izvajajo ob spremljanju in navodilih NIJZ ter naše domske zdravnice asist. Zdenke Koželj Rekanović, dr. med. spec. druži. med.. Za zdravstveno obravnavo je zadolžen Zdravstveni dom Ravne na Koroškem. Domsko osebje je le izvajalec zdravstvenih storitev – zdravstvene nege in oskrbe.

Telefonske številke kontaktov za » rdečo cono« bodo znane takoj, ko cono dokončno vzpostavimo.

Zaposleni iz ZNS, ki so bili testirani včeraj so danes prejeli negativen izvid.

Doma trenutno prebolevata bolezen dva zaposlena  ( eden iz ZNS in eden iz Splošne službe).

Danes so bili odvzeti brisi trem ( 3 ) zaposlenim, ostali smo vključeni v delovni proces in lahko rečem, da bomo delali vsi vse oziroma tam, kjer nas bodo potrebovali.

Pa še poziv:

Prosimo in iščemo za brezplačni najem počitniško prikolico ali avtodom, ki bi stal pred vhodom v » rdečo cono« Doma . Služil bi za preoblačenje zaposlenih in za njihov kratek počitek med 12 urnim turnusom v popolni osebni varovalni opremi. Vašo pripravljenost lahko javite na GSM 041- 624- 164 ( Stanka VAUH )

CZ nam je sporočila, da kontejnerje  na izposojo za DSO- je  in ZD ni  več na razpolago.

Stanka VAUH, direktorica

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Na glavno vsebino