Javni razpisi

JAVNI POZIV – ZBIRANJE PONUDB

Dom starejših Na Fari na Prevaljah vabi k sodelovanju frizerke in frizerje. V uporabo ponuja opremljen frizerski salon Na Fari 50, Prevalje. K oddaji ponudbe so povabljeni resni interesenti, ki bi želeli sprejeti v najem frizerske prostore z vso opremo in opravljati frizerske storitve tako za stanovalce Doma kot za zunanje uporabnike.

Ponudbe za najem oziroma uporabo frizerskega salona pošljite najkasneje do 30. oktobra 2017 na naslov:

  • Dom starejših Na Fari, Na Fari 50, 2391 PREVALJE ali jih do omenjenega datuma osebno oddajte v tajništvu Doma.

Po oddani ponudbi bodo vsi ponudniki povabljeni na razgovor in predstavitev možnosti nadaljnjega sodelovanja.
Dom starejših Na Fari

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALIH VREDNOSTI

DOBAVA OBVEZILNEGA, SANITETNEGA IN OSTALEGA POTROŠNEGA MATERIALA